23 June 2024

Al bijna twee eeuwen 'ons ding'

Boek: Klaas Ris – Nestor van de Nederlandse arbeidersbeweging

Klaas Ris – Nestor van de Nederlandse arbeidersbeweging

Een uitgave van de Zaanse Politieke vereniging ROSA, geschreven door Erik Schaap. Dit boek doet recht aan de nagenoeg vergeten persoon van Klaas Ris, die in de negentiende eeuw opkwam voor de vele ‘paupers en rechtelozen’. Hij stond aan de oorsprong van de socialistische partijen en vakbonden en streed voor een rechtvaardige Nederlandse democratie.