23 June 2024

Al bijna twee eeuwen 'ons ding'

boek: 20 jaar Stichting Tengel

20 jaar Stichting Tengel

Dit jubileumboek gaat over het kunstenaarsplatform van de Zaanstreek, Stichting Tengel. Het bevat een beschrijving van Tengel tot nu toe en presenteert alle kunstenaars die op het moment van verschijnen lid waren van Tengel.
 
Aan iedere kunstenaar is een spread (twee pagina’s naast elkaar) gewijd met in ieder geval een foto van hem of haar en een afbeelding van zijn of haar werk. De vormgeving van het boek is van Linda Willemszoon uit Wormerveer.